תפריט

Menu

ייעוץ ומחקר

בפז כלכלה והנדסה מאמינים שתכנון עירוני וכלכלה שלובים זה בזה והם המפתח למציאת פתרונות ישימים ולגיבוש כלים תומכי החלטה ללקוח. יועצי המחלקה הם בעלי הכשרה וידע בתחומי התכנון העירוני, גיאוגרפיה, אדריכלות, כלכלה ושמאות ובעלי מיומנות להתמודדות עם סוגיות תכנוניות וכלכליות מורכבות. שירותי הייעוץ אותם מספקת המחלקה למקבלי החלטות במשרדי ממשלה שונים, לרשויות מקומיות ולחברות מובילות במגזר הפרטי הביאו להכרה בפז כלכלה והנדסה כגוף מוביל בתחום התכנון וכלכלת הנדל"ן והם משתרעים מפרויקטים ברמה הלאומית והארצית, דרך הרמה העירונית והאזורית ועד לחטיבות קרקע ולפרויקטים יזמיים.

outputs_00020

שירותי המחלקה:

  • בדיקות היתכנות לחטיבות קרקע
  • ניהול תכנון וייעוץ סטטוטורי
  • יעוץ פרוגרמתי לשטחי ציבור ולשימושים סחירים
  • תכנון אסטרטגי ומסמכי מדיניות
  • יעוץ כלכלי/שמאי במסגרת הליכי תכנון
  • כלכלה אורבנית
  • מודלים כלכליים ובדיקות כדאיות
  • ליווי פרויקטי BOT/PFI
  • בדיקות נאותות ותכניות עסקיות
  • ליווי הסכמי גג לרשויות מקומיות
loading
accesibility icon